چگونگی شمارش حرکات جنین

در مراحل مختلفی از حاملگی، پزشکتان پیشنهاد می کند که حرکت فرزندتان را پایش کنید.
شما بهترین فرد پایش کننده فرزندتان هستید. در مراحل مختلفی از حاملگی، پزشکتان پیشنهاد می کند که حرکت فرزندتان را پایش کنید. به این حرکت، شمارش ضربات جنینی گفته میشود.

نمایانگر سلامت جنین:
پژوهش ها نشان می دهند که حرکات جنینی، یکی از بهترین نمایانگرهای سلامتی کودک است. چون شما در معرض حرکات هستید، بهترین کسی هستید که می توانید این اطلاعات را بیان کنبد. شمارش ضربات جنینی، بهترین راه در نظر گرفتن حرکات کودک است.

راه شمردن ضربات:
چندین راه برای شمارش ضربات جنینی وجود دارد. اگر حاملگی کم خطر دارید، معمولا ساده ترین راه، آسان ترین راه آن است. یک زمانی از روز را که به نظر فرزندتان فعال است انتخاب کرده و تعداد حرکاتش را در سی دقیقه بشمارید. حرکت می تواند به صورت ضربه، چرخش، فشار یا گردش باشد.

اگر فرزندتان قبل از اینکه سی دقیقه تمام شود، ده حرکت داشت، شمارش راقطع کنید. این کار را باید هر روز تا زمان تولد انجام دهید.

اگر بعد از سی دقیقه شمارش، ده حرکت نداشت، توصیه میشود که چیزی بخورید و به سمت چپ دراز بکشید و مجددا سی دقیقه شمترش کنید. اگر بعد از اتمام وقت، همچنان ده حرکت را حس نکردند، با پزشک خود تماس بگیرید.

توصیه میشود که تعداد ضربات جنینی را بنویسید چون در زمان حاملگی سخت است که به حافظه خود اتکا کنید مخصوصا حرکتی که هر روز تکرار میشود. با درست کردن یک جدول یا لیست، می توانید به راحتی به سابقه حرکات رجوع کرده تا متوجه تغییرات اندک شوید.

چرخه خواب و بیداری جنین:
جنین نیز مثل بزرگسال، چرخه های خواب و بیداری دارد. گاهی اوقات در زمان شمارش ضربات ممکن است خواب باشند. گاهی اوقات آنقدر که انتظار می رود حرکت نمی کنند و این مسئله طبیعی است ولی نظارت بیشتری جهت اطمینان از سلامتی، توصیه می گردد.

ماما یا پزشک ممکن است پیشنهاد کنند که شمارش ضربات را تا هفته 28 یا حتی 32 به تعویق بیندازید. پزشک، در تصمیم گیری به شما کمک میکند.
منبع: سلامت بانوان اوما