حس کردن حرکات جنین

اگر قبلا صاحب فرزند نشده اید، نمی دانید زمانی که فرزندتان داخل رحم حرکت می کند، به دنبال چه چیزی باشید.
اگر قبلا صاحب فرزند نشده اید، نمی دانید زمانی که فرزندتان داخل رحم حرکت می کند، به دنبال چه چیزی باشید. بعضی از زنان حرکات جنینی را شبیه به دام افتادن پروانه یا حباب داخل بدنشان می دانند. بعضی از زنان می گویند که با دراز کشیدن، حرکات فرزندشان را بهتر احساس می کنند. ممکن است شنیده باشید که مردم می گویند که در موقع دراز کشیدن، شکم خود را فشار دهید یا نوشیدنی های گازدار بنوشید تا حرکات را القا کنید. بهترین پیشنهاد آن است که اگر احساس حرکت می کنید، بایستید و توجه کنید.

چگونه باید بدانم که جنین حرکت کرده است؟
چون اولین حرکاتی که احساس می کنید، سبک هستند، ممکن است شگفت زده شوید که احساس گاز روده هاست. گاز معمولا ریتم نداشته و اغلب همراه درد و یا نفخ است. اگر موارد بالا موجود نبودند، شانس اینکه حرکت جنین باشد، بالا است.

آیا جنین می تواند خیلی کم حرکت کند؟
از زمانی که حرکت جنین خود را حس می کنید، در مورد کیفیت و کمیت آن نگران میشوید. به یاد داشته باشید که بعد از اولین حرکات، ممکن است حرکات را بطور منظم حس نکنید و این مسئله کاملا طبیعی است. اگر در مورد اینکه حرکات فرزندتان طبیعی نیست، می توانید با پزشک خود صحبت کنید اکثر اوقات، هنوز هم فرزندتان کوچک است و توسط رحم یا جفت حمایت می شود. کودکتان می تواند هنوز هم حرکت داشته باشد. بنابراین تغییرات اندک در جایگاهش را حس می کنید.

آیا جنین می تواند خیلی زیاد حرکت کند؟
هم راستا با ترس از اینکه کودکتان خیلی کم حرکت می کند، ممکن است از اینکه فرزندتان زیاد حرکت کند، متعجب شوید. بعضی از مادرها در مورد حرکت بعنوان نشانه ای از اختلال بیش حرکتی و کم توجهی، سوال می کنند. خبر خوب آن است که اکثر حرکات در نتیجه سطح فعالیت جایگاه جفت، جایگاه کودک و نوع بدنتان می باشد.

چه موقع همسرم حرکات جنین را حس کرده و میبیند؟
اگر چه شما حرکات فرزندتان را زودتر حس می کنید ولی حرکات باید آنقدر قوی باشند که برای دیگران هم قابل احساس باشند. معمولا بین هفته های 26 و 28 زمانی است که دیگران قادرند حرکات کودک را حس کنند.

سناریو به این صورت است:

شما: " احساس کردم که جنین حرکت می کند!" ( دست همسرتان را گرقته و به جایی که حرکت دارید می برید.)

همسرتان: " اوه...."

جنین: ثابت می ماند.

حرکات باید اینقدر قوی باشند که توسط دیگران حس شود. در حالت دیگر، اگر دیگران نتوانستند که حرکات را حس کنند، ناراحت نشوید. احساس حرکات جنین داخل رحم، باعث سرگرمی دیگران نمی شود.

اگر بیشتر از یک جنین داشته باشم، چه رخ میدهد؟

اگر بیشتر از یک کودک دارید، ممکن است حرکات بیشتری را حس کنید. بعضی از مادرهای صاحب چندین فرزند، بیان می کنند که حرکات زیادی حس می کنند و این به خاطر آن است که شما ضربات و چرخش ها را از چند کودک حس می کنید. اغلب مشکل است و شما نمی توانید مشخص کنید که کدام کودک حرکت می کند. بعدا با ثابت شدن کودکتان در جایگاهش، چرخش کمتری داشته و می توانید متوجه شوید که کدام کودک، حرکت می کند.

بعضی از دوقلوها و چند قلوها بصورت تصادفی حرکت می کنند. سایر چندقلوها ممکن است در یک زمان یا یکی پس از دیگری حرکت کنند. ممکن است متوجه شوید که یک کودک متفاوت از کودک دیگر حرکت می کند و این مسئله طبیعی است. در مورد تفاوت ها با پزشک صحبت کنید. بعضی از دوقلوها بخاطر یکسری از مسائل مثل شخصیت، تون عضله و جایگاه، مانند سایرین حرکت نمی کنند. بطور خلاصه، در مورد حرکات جنینی، باید به حرکات کودک دقت کرده و احساس کنید. با پیشرفت حاملگی، حرکات جنینی بهترین نمایانگر سلامت جنین بوده و از شما خواسته می شود که تعداد ضربات را بشمارید و به جز مسئله پزشکی، راهی برای ارتباط با کودکتان می باشد.