بیضه نزول نکرده نوزاد، راهکار درمانی

اگر بیضه بعد از تولد در داخل کیسه ها نبود هرچند وقت یکبار وارسی نمائید تا ببینید آیا در کیسه بیضه آمده یا نه.
در جنین مذکر، دو بیضه زیر کلیه ها رشد پیدا میکنند. پیش از تولد، بیضه ها معمولاً از این ناحیه به مکان اصلی خود که داخل کیسه بیضه است تغییر مکان میدهند. در یک تا دو درصد نوزادان پسر نه ماهه و بیست تا سی درصد نوزادان پسر زودرس یک یا دو بیضه نمیتوانند کاملاً پائین بیایند. به چنین حالتی نهان خائگی یا بیضهٔ پائین نیامده، گفته میشود.بیضهٔ پائین نیامده (نزول نکرده) میتواند داخل شکم یا ران باشد، ظرف چند ماه تا چند سال اول زندگی، بیضه پائین نیامده میتواند به جای اصلی خودش در کیسه بیضهها برسد و در نتیجه حالت غیر طبیعی مشاهده نشود.بیضهای که نزول نکرده است در معرض آسیب دیدن، پیچخوردن یا سرطانی شدن است. اگر این وضعیت تا سن چهار سالگی، اصلاح نشود، ممکن است در اثر گرمای بدن تخریب شده، تحلیل رفته و توانائی اسپرمسازی خود را از دست بدهد.

ـ علائم و نشانه ها:
چنین حالتی هنگامی اتفاق میافتد که یکی بیضهها یا هر دو آنها در هنگام تولد در کیسهٔ بیضه قرار نداشته باشند. با این حال، یک بیضه نزول نکرده باید از یک بیضهٔ متحرک تمیز داده شود. بیضهٔ متحرک، کاملاً به داخل کیسه بیضه نزول پیدا کرده است ولی موقتاً به داخل کشاله ران رفته است. بیضه نابجا با بالغ شدن کودک بهجای اصلی خودش باز میگردد و نیاز به تصحیح ندارد.اگر اندازه کیسه بیضه طبیعی باشد به احتمال زیاد بیضه مهاجرت کرده و اگر اندازه کیسه بیضه کوچک باشد بیضه به احتمال زیاد نزول نکرده است. بیضه پائین نیامده میتواند گاهی در کشاله ران لمس شود که در چنین حالتی میتواند با فتق یا غدد لنفاوی متورم اشتباه شود.

ـ مراقبت خانگی:
اگر بیضه بعد از تولد در داخل کیسه ها نبود هرچند وقت یکبار وارسی نمائید تا ببینید آیا در کیسه بیضه آمده یا نه. برای اینکه بیضه نزول نکرده را وارسی نمائید کودک را در یک وان آب گرم قرار دهید و زانوهایش را به طرف سینهاش ببرید. اگر بیضه نابجا باشد در اکثر موارد به داخل کیسه باز خواهد گشت اگر بیضه نزول نکرده باشد چنین نخواهد شد.

ـ موارد احتیاط:
۱. کودک را با طرح بیماری نگران نکنید. بیضه پائین نیامده معمولاً میتواند تصحیح شود.
۲. تصحیح بیضه پائین نیامده را به تعویق نیاندازید. این بیماری باید تا قبل از سن چهار سالگی تصحیح شود. پسری که بیضه نزول نکرده دارد احتمال زیادی دارد که به فتقهای کشاله رانی مبتلا شود.

ـ درمان پزشکی:
پزشک کیسه بیضه کودک و کشاله ران را معاینه خواهد کرد و به دنبال فتق که اغلب همراه بیضه نزول نکرده دیده میشود خواهد گشت. بعضی از پزشکان برای پائین آوردن بیضه از تزریقات هورمونی استفاده میکند ولی اغلب آنها جراحی را ترجیح میدهند.
7305
کد: 136180
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha