سلامت نوزاد نارس، تمرین مخصوص/ ویدئو

وسایلی برای ورزش نوزادان ساخته شده است که یک نوع خاص آن برای نوزادان نارس است.
وسایلی برای ورزش نوزادان ساخته شده است که یک نوع خاص آن برای نوزادان نارس است. این نوزادان هر روزه باید با این وسایل خاص هر روز تمرین کنند تا به سلامتی آن ها کمک کند.
در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
هفته اول بارداری