وزن جنین در بارداری، استرس مادرانه!

هفته 26 و 3روز بارداری هستم، آیا جنین مشکلی داره؟
سوال:
سلام در هفته 26 و 3روز بارداری هستم مایع دورجنین 20 سانت هسته و بیومتری جنین 28 هفته و 3 روز رو هسته وزن جنین هم 1250 گرم هسته آیا جنین مشکلی داره؟ 

جواب:
وزن جنین در 27 هفتگی معمولا" حدود 900 گرم است لذا با توجه به بیومتری و وزن جنین ، بنظر میرسد که رشد جنین بیشتر از زمان مقرر است و درشت تر از حد معمول است . البته این موضوع دلیل بر بیماری و مشکل جنین نیست ولی باید تحت نظر باشد . ضمن اینکه از جهت دیابت بارداری باید کنترل و آزمایش شوید.
منبع: تبیان