من باردار نمیشم، مشکل از چیه؟

من سی سالمه همسرم چهل سالشونه....چند ماهه برای بارداری اقدام کردیم موفق نشدیم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من سی سالمه همسرم چهل سالشونه....چند ماهه برای بارداری اقدام کردیم موفق نشدیم ....یه سری آزمایشات براتون میفرستم امیدوارم جهت ادامه درمان با راهنمایی از طرف شما متخصص محترم مثمر ثمر واقع بشه....وزن من ۷۵ کیلو و همسرم ۹۵ کیلو ...سه ساله ازدواج کردم
 
 من باردار نمیشم، مشکل از چیه؟
این آزمایش پاپ اسمیر منه☝
 من باردار نمیشم، مشکل از چیه؟
  این آزمایشه ذخیره تخمدانمه☝
 
من باردار نمیشم، مشکل از چیه؟ 
  این آزمایشات هورمونیمه☝
 
 من باردار نمیشم، مشکل از چیه؟

این آزمایش اسپرموگرامه همسرمه☝

 من باردار نمیشم، مشکل از چیه؟
 این نسخه پزشک منه برای ماه دوم اقدام به بارداری .... ماه اول هم همین نسخه تجویز شد☝
 
من باردار نمیشم، مشکل از چیه؟ 
   این سونوی ماه اول منه روز دوازده عادت باتوجه به نسخه پزشکم که تجویز لتروزول... گلوکوفاژ و دوفاستون بود☝
 
من باردار نمیشم، مشکل از چیه؟
 این سونوی ماه دومه من باتجویزداروهای ماه اول هست که تغییری ایجاد نشده هنوز☝
 
من باردار نمیشم، مشکل از چیه؟ 
  این نسخه پزشک منه برای ماه سوم اقدام به بارداری .... همه داروها بموقع سروقت استفاده شد☝
 
 من باردار نمیشم، مشکل از چیه؟
 این سونوی ماه سوم من در نتیجه استفاده از آمپولها و داروها بود اما باردار نشدم? .......ماه چهارم دیگه اقدام نکردم فقط دوفاستون و گلوکوفاژرو ادامه دادم .... ماه پیش دکتر برام نسخه عجیبی پیچیدن... داستینکس برام تجویز کردن باتوجه به اطلاعاتی که ازاین دارو دارم برای پرولاکتین بالا استفاده میشه اما من پرولاکتین بالایی ندارم .
 
من باردار نمیشم، مشکل از چیه؟ 
  این نسخه دکترم برای ماه پنجم هستش اما داستینکس و آمپول رو استفاده نکردم چون پرولاکتین بالایی ندارم وکلومیفن از نظر روحی بهمم میریزه و یک عکس رنگی هم نوشتن برام ....بنظرتون علت ناباروری باتوجه به آزمایشاتم چی میتونه باشه .... چه روشی برای ادامه درمان بهتره؟
 
پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
چند سوال در مورد شما مطرح است. نظم عادت ماهانه؟ قد؟چه مدت بدون دارو اقدام کردید؟بررسی ها نشان دهنده تنبلی تخمدان است.در این مورد باتوجه به سن شما؛ اولین اقدام، ورزش ورژیم ورسیدن به وزن ایده آل و سپس ۶ ماه اقدام برای بارداری بدون دارو است و اگر جوابی نداد، باید عکس رنگی بگیرید و دارو هم شروع میشود. اگر عکس نرمال بود، در مورد دارو هم باید هر دارویی که شروع میشود و منجر به تخمک گذاری میشود چند دوره تکرار شود و در صورت عدم بارداری، دارویی جدیدتر اضافه شود. هر ماهی که فولیکول داشته باشید شانس بارداری حدود۲۰ درصد است و حداقل  ۶دوره هم به همین روال پیش میروید.اگر جوابی نگرفتید برحسب شرایط در آن زمان روشهایی دیگر از جملهIUIوIVFمطرح میشود.