نرخ جدید دیه جنین پسر و جنین دختر

قوه قضائیه، مبلغ دیه سال ۱۴۰۱شمسی را اعلام کرد که این مبلغ با توجه به سال گذشته، 25درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ دیه جنین پسر و دختر هم تعیین شده است.

نرخ جدید دیه جنین پسر و جنین دختر

قوه قضائیه، مبلغ دیه سال ۱۴۰۱شمسی را اعلام کرد که این مبلغ با توجه به سال گذشته، 25درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ دیه جنین پسر و دختر هم تعیین شده است.
قوه قضائیه مبلغ دیه سال 1401 را برای ماه‌های غیر حرام، معادل ۶۰۰میلیون تومان اعلام کرده است.
با توجه به حکم تشدید و تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، مبلغ دیه در ماه‌های حرام ۱۴۰۱ برابر با ۸۰۰میلیون خواهد بود.
بر همین اساس، نرخ دیه جنین پسر (که گوشت و استخوان و روح دارد) معادل دیه کامل انسان و مبلغ 600میلیون تومان است.
دیه جنین دختر (که گوشت و استخوان و روح دارد) هم معادل نصف دیه کامل و با توجه به نرخ دیه 1401؛ مبلغ 300میلیون تومان محاسبه می‌شود.
دیه جنین خنثی یعنی جنینی که هم آلت مردانه، هم آلت زنانه دارد، سه‌چهارم دیه کامل و معادل 4میلیون و 500هزار تومان است.

برای مطالعه خبرهای بیشتر به بخش اخبار و ایونت ها سر بزنید.

الهام صالح