شات‌های جدید دوا کسل؛ مدل ۱۷ سال

دوا کسل؛ مدل ۱۷ ساله شات‌های جدیدی را برای مجله Vanity Fair فرانسه منتشر کرده است.

شات‌های جدید دوا کسل؛ مدل ۱۷ سال
دوا کسل؛ مدل ۱۷ ساله شات‌های جدیدی را برای مجله Vanity Fair فرانسه منتشر کرده است.
دوا دختر بزرگ مونیکا بلوچی و همسر سابقش وینسن کسل است. دو عکس اول، شات‌های او برای مجله Vanity Fair و بقیه شات‌های قدیمی‌تر است. 


شات‌های جدید دوا کسل؛ مدل ۱۷ سال

شات‌های جدید دوا کسل؛ مدل ۱۷ سال

شات‌های جدید دوا کسل؛ مدل ۱۷ سال

شات‌های جدید دوا کسل؛ مدل ۱۷ سال

برای مطالعه خبرهای بیشتر به بخش اخبار و ایونت ها سر بزنید.

الهام صالح