لباس کیم کارداشیان جنجالی در طرفداری از باشگاه فوتبال/ عکس

کارداشتیان که یکی از ابنفلوئنسر‌های معروف جهان به شمار می‌رود در روز‌های گذشته با کیت باشگاهی رم دیده شده است.

عکس/ کیم کارداشیان با لباس باشگاه رم ایتالیا!

به نقل از خبر آنلاین: کارداشتیان که یکی از ابنفلوئنسر‌های معروف جهان به شمار می‌رود در روز‌های گذشته با کیت باشگاهی رم دیده شده است.

عکس/ کیم کارداشیان با لباس باشگاه رم ایتالیا!

کمتر کسی است که خاندان کارداشیان نشناسد و اخبار‌های عجیب و غریب زندگی آن‌ها را دنبال نکرده باشد.

عکس/ کیم کارداشیان با لباس باشگاه رم ایتالیا!

کیم کارداشتیان که یکی از ابنفلوئنسر‌های معروف جهان به شمار می‌رود در روز‌های گذشته با کیت باشگاهی رم دیده شده است. شاید نشان دهنده این است که کیم هوادار باشگاه بزرگ ایتالیایی است.

عکس/ کیم کارداشیان با لباس باشگاه رم ایتالیا!

عکس/ کیم کارداشیان با لباس باشگاه رم ایتالیا!