تیپ و استایل جدید کیت وینسلت در فیلم جدیدش

دو دهه پس از  همکاری در فیلم «درخشش  ابدی  یک ذهن پاک» کیت وینسلت و الن کوراس برای تبدیل کردن زندگی لی میلر به فیلم با هم همکاری کردند. لی میلر یک مدل بود که در دوران جنگ جهانی دوم  عکاس جنگ شد. «لی» نخستین تجربه کارگردانی کوراس است. 

تیپ و استایل جدید کیت وینسلت در فیلم جدیدش

دو دهه پس از  همکاری در فیلم «درخشش  ابدی  یک ذهن پاک» کیت وینسلت و الن کوراس برای تبدیل کردن زندگی لی میلر به فیلم با هم همکاری کردند. لی میلر یک مدل بود که در دوران جنگ جهانی دوم  عکاس جنگ شد. «لی» نخستین تجربه کارگردانی کوراس است. 


بیشتر بخوانید: عکس آلیسو میلانو بعد از مادر شدن


تیپ و استایل جدید کیت وینسلت در فیلم جدیدش

تیپ و استایل جدید کیت وینسلت در فیلم جدیدش

تیپ و استایل جدید کیت وینسلت در فیلم جدیدش

منبع: برترین ها