کار با کیت تخمک گذاری، چگونه است؟

کیت های تخمک گذاری معمولا به هورمون ال اچ حساس هستند و بالا رفتن این هورمون را که نشانه تخمک گذاری است نشان می دهند.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در کیت تخمک گذاری هنگامی که دو خط نشانه ظاهر می شود این یعنی اینکه تخمک گذاری اتفاق افتاده یا اینکه نزدیک است؟

پاسخ دکتر کتایون برجیس، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی:
کیت های تخمک گذاری معمولا به هورمون ال اچ حساس هستند و بالا رفتن این هورمون را که نشانه تخمک گذاری است نشان می دهند. بنابراین وقتی دو خط نشان می دهند یعنی تخمک گذاری اتفاق افتاده است ولی به هر حال ما استفاده از این کیت ها را خیلی توصیه نمی کنیم چون منجر به استرس مضاعف فرد می شود که خودش میتواند روی روند باردار شدن اثر منفی داشته باشد.