شیر خوردن نوزاد، زیاده یا کم؟

کودک باید روزی 6 - 5 بار ادرار داشته باشد و از این 6 - 5 بار یک دفعه هم باید کهنه اش حسابی سنگین بشود. اگر ادرار کودک این گونه باشد یعنی به اندازه کافی شیر خورده است.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزادی دو و نیم ماهه دارم که هر نیم ساعت الی یک ساعت به مدت 5 دقیقه شیر می خورد. آیا شیر من ناکافی بوده و او را سیر نمی کند؟ در ضمن مدام دستش را می مکد و من نگرانم که همیشه گرسنه است.

پاسخ دکتر محمد کاظمیان، متخصص اطفال و فوق تخصص نوزاد:
این که کودک 5 دقیقه شیر می خورد دلیل نمی شود که بگوییم به اندازه کافی شیر نخورده است. از روی میزان ادرار کودک می توانیم قضاوت کنیم شیر کافی می خورد یا خیر. کودک باید روزی 6 - 5 بار ادرار داشته باشد و از این 6 - 5 بار یک دفعه هم باید کهنه اش حسابی سنگین بشود. اگر ادرار کودک این گونه باشد یعنی به اندازه کافی شیر خورده است. معیار دوم برای اینکه بدانیم کودک شیر کافی می خورد، وزن گیری او است. وقتی بچه ای خوب وزن می گیرد حتما تغذیه مناسبی دارد. باید منحنی وزن کودک را روی جدول ترسیم کنید. اگر منحنی رشد کودک در حد نرمال باشد هیچ مشکلی نیست. بیشتر کودکان مثل فرزند شما هستند و یعنی با فاصله های کم به مدت کوتاهی شیر می خورند. معمولا این مسئله طبیعی است به شرط اینکه رشد بچه خوب باشد.