درمان دل پیچه نوزاد، نگران نباشید

در دوران نوزادی شکم بچه ها خیلی نفخ می کند و این مسئله طبیعی هست نوزاد برای دفع نفخ تلاش می کند به همین دلیل به خودش می پیچید.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد دختر من 22 روزش است خیلی دل پیچه دارد و خودش را می کشد و گاهی اوقات در خواب دل دل می زند علتش چی است؟

پاسخ دکتر منصور بهرامی، متخصص اطفال:
در دوران نوزادی شکم بچه ها خیلی نفخ می کند و این مسئله طبیعی هست نوزاد برای دفع نفخ تلاش می کند به همین دلیل به خودش می پیچید یا همان صدای دل دل از او خارج می شود و همه اینها کاملا طبیعی هستند. نگران نباشید. بچه کوشش می کند گاز داخل روده هایش را به بیرون بفرستد. چون این گاز اذیتش می کند. فعلا کاری نداشته باشید. وقتی بچه یک ماهه شد می توانید برایش قطره کولیک یا قطره ضد نفخ تهیه کنید و به او بدهید. گریمیچل و عرق نعنا هم خوب هستند ولی همه اینها را وقتی می توانید مصرف کنید که بچه یک ماهگی را پشت سرگذاشته باشد.