مصرف گلوکوفاژ در بارداری، مجاز است؟

به علل اولیه تجویز دارو، سابقه ناباروری و شرایط بالینی شخص بر می گردد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:  در دوران بارداری می شود گلوکوفاژ مصرف کرد یا باید قطع شود؟

پاسخ دکتر مریم الماسی، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
گلوکوفاژ همان متفورمین است. ادامه مصرف گلوکوفاژ در بارداری به علل اولیه تجویز دارو، سابقه ناباروری و شرایط بالینی شخص بر می گردد. در اکثر موارد پس از اطمینان از بارداری  مصرف دارو  قطع می شود ولی در صورت صلاحدید پزشک باید به درمان ادامه دهید.