55594
کد: 82926
11 فروردين 1398 - 22:00
زرد شدن پوست از قسمت صورت شروع شده و کم کم به سمت پایین بدن حرکت می کند. زردی نوزادان معمولا از ناحیه زبان و پس ازآن سفیدی چشم ها و پوست سر و صورت خود را نشان می دهد.
زردی نوزادان ازبیماری هایی است  که گاهی بطور جدی برای  نوزادو والدین دردسر ساز میگردد. بطورکلی بیش از70درصد نوزادان درروزهای اولیه تولد دچار زردی میشوند و معمولا آمار زردی  درنوزادانی زودرس حدود 80 درصد افزایش میابد. زردی نوزادان بصورت  بی رنگ یا زرد شدن پوست بدن و چشم ها آغازمیشودکه نتیجه افزایش میزان ماده زرد رنگی به نام بیلی روبین درخون است و باعث تجمع این ماده زیر پوست نوزادو زرد شدن آن میگردد که اغلب این رنگ پریدگی و زردی نوزادان تا بالای قفسه سینه گسترش میابد.

گاهی والدین بر این تصورندکه لزومی بر درمان جدی و نگهداری نوزادی که دچار زردی شده دربیمارستان نیست و تصور میکنندکه این بیماری بصورت خودبخودی درمان میگردد. متاسفانه برخی خانواده ها درباره زردی نوزادان اطلاعات کافی ندارند . اطلاع ازجدی بودن  و خطرات این عارضه نوزادان  جلوی ابتلای نوزادبه بیماریهای احتمالی حاد را که دراثر زردی نوزادان ایجاد میشوند خواهد گرفت.

علائم زردی در نوزادان

بیلی روبین حاصل  تجزیه گلبولهای قرمزخون است. بیلی روبین توسط کبد ازخون جمع شده و  توسط مدفوع ازبدن خارج میشود. دردوران جنینی بدلیل کامل نشدن کبد این وظیفه برعهده کبد مادرخواهد بودکه  بیلی روبین را ازخون او جمع آوری و دفع می کند  اما پس ازتولد  کبدبه مدت زمانی نیازدارد تا برای مسئولیت های خود آماده شود  بنابراین دربرخی نوزادان  رنگدانه بیلی روبین درخون تجمع یافته و درنتیجه پوست او زرد می شود.

انواع زردی نوزادان -علائم و درمان زردی نوزادان
بیماری زردی نوزادان بر دو نوع تقسیم میگردد:

زردی فیزیولوژیک نوزادان:
که به آن زردی طبیعی نوزادنیز گفته میشود ؛که به معنای این نیست که نوزادنیازبه درمان نداردکه  درنوع زردی درنوزادان معمولا روز دوم یا سوم تولد نوزادآغازوبه تدریج شدت یافته و خودبه خود درطول دو هفته آتی برطرف خواهد شد. زردی نوزادان درنوزادان نارس طی 7- 5 روز اول تولدبه اوج خود رسیده و درمان آن دو ماه طول می کشد.

زردی پاتولوژیک نوزادان:
دراین مدل زردی نوزادان که بیماری شدت بیشتری دارد و اقدامات درمانی جدی و گسترده تری را می طلبد؛به عبارتی باید دید که علت زمینه های ابتلابه  زردی نوزادان چه بوده و با بررسی های بیشتر بیماریهای احتمالی همراه با زردی نوزادان تشخیص داده شود. بطورکلی اگر نوزاددر24 ساعت ابتدایی تولدش  دچار زردی نوزادان شود  زردی او پاتولوژیک است و تیم پزشکی نوزادباید دربیمارستان بررسی های لازم را انجام دهند.

زرد شدن پوست ازقسمت  صورت شروع شده و کم کم به سمت پایین بدن حرکت میکند. زردی نوزادان معمولا از ناحیه زبان  و پس ازآن سفیدی چشم ها و پوست سر و صورت خود را نشان میدهد  وبه تناسب شدت زردی نوزادان  نواحی پایین تر بدن را هم درگیر میکند ؛ بطوریکه رسیدن زردی نوزادان به کمر و ران ها حاکی ازشدت قابل توجه آن است و اگربه ناحیه انگشتان پا برسد  بسیار جدی تلقی می شود.

در آزمایشهای اولیه که ازطریق خون آزمایش شده نوزادبدست می آید پزشک تشخیص میدهدکه چه درمانی بایست برای نوزاددرنظر گرفته شود .ممکن است نوزادتحت فتوتراپی  یا تعویض خون قرار گیرد یا اینکه مجددا بعد ازچند ساعت آزمایش بیلی روبین خون را انجام دهد. چنانچه پس ازآزمایش و بررسی وضع ظاهر نوزادشدت زردی نوزادان ازحد مشخصی بیشتر شود  پزشک برای نوزاد«فتوتراپی » را تجویز میکند  و اگر درجه زردی نوزادان خیلی بالا باشد باید با رو شهای مخصوص  خون نوزادرا تعویض کرد.

درتعیین میزان درجه فتوتراپی براساس سن نوزادو شرایط نوزاددرنظر گرفته میشود . هرچقدرسن نوزادکمتر باشد  فتوتراپی با درجه پایین تری تجویز شده و درمقابل با افزایش سن نوزادممکن است پزشک  فتوتراپی با درجه شدیدتری را پیشنهاد دهد   زیرا آسیب پذیری کودک کمتر شده است. اگر سن نوازد کم و میزان بیلی روبین نخستین آزمایش او زیاد باشد  فاصله زمانی آزمایش مجدد بیلی روبین کوتاه تر میشود. این فاصله زمانی بین 24 - 4 ساعت متغیر است.

عوامل خطر موثر درابتلابه  زردی نوزادان
نوزادانی که دچار یک یا چند عامل زیر باشند  بیشتر درخطر ابتلابه  زردی نوزادان قرار دارند:

    وجود  خواهر یا برادری که پیش ازاین  دچار زردی نوزادان بوده است.
    علائم  کبودی روی  بدن نوزاددربدو تولد.
    تولد زودهنگام نوزاد( نوزادان  نارس)  این کودکان معمولا بیشتر درخطر ابتلابه  زردی نوزادان قرار دارند. اگر چنانچه کودکی پیش از هفته 38 بارداری  به دنیا بیاید زایمان زودرس انجام گرفته و نوزادنارس تلقی میشود . هرچه نوزادزودتر ازاین موعدبه دنیا بیاید  نسبت به  زردی نوزادان آسیب پذیرتر خواهد بود.
    بی حالی دربدو تولد
    بروز تب درنوزاد
    شیرنخوردن به اندازه کافی
    ابتلابه عفونت درزمان تولد

اگر سطح بیلی روبین نوزادی خیلی بالا رود  میتواند باعث آسیب همیشگی به سلولهای عصبی شود.به عبارتی سهل انگاری دردرمان زردی نوزادان عوارضی جدی دارد از جمله:
ناشنوایی عصبی حسی
تشنج
فلج مغزی
کند ذهنی
تاخیر در تکلم
اختلال درتعادل حرکتی
ناهنجاری های دندانی
ایجاد بیش فعالی درکودکی
ودربرخی موارد حتی مرگ

زردی نوزادان ناشی ازشیردهی
اگر نوزاد شیر کافی نخورد  ممکن است به  زردی نوزادان مبتلا شود  زیرا کمبود مایعات بدن سبب تجمع بیلی روبین خواهد شد. برخی نوزادان شیر کافی میخورند و خوب وزن میگیرند اما وجود ماده ای درشیر مادرسبب زردی نوزادان آنها میشود. این ماده با اثرگذاری بر کبد نوزادنمیگذارد جمع آوری بیلی روبین ازخون بدرستی انجام شود. این نوع زردی نوزادان معمولابه همراه زردی نوزادان فیزیولوژیک رخ میدهد و ممکن است به مدت چند هفته یا چندماه طول بکشد و عموما بیخطر است.

تأثیر لامپ مهتابی سفید بر زردی نوزادان -علائم و درمان زردی نوزادان
ازسال ها پیش شنیده ایم که اگر کودکی دچار زردی نوزادان شد  با قرار دادن او زیر نور لامپ های فلورسنت می توان او را درمان کرد. درست است که نور درمانی یکی ازراه های درمانی زردی نوزادان درنوزادان محسوب می شود  ولی استفاده ازنور مهتابی هیچ پایه و اساس علمی نداشته و تأثیر چندانی دردرمان زردی نوزادان ندارد بلکه نور فلورسنتی که بعنوان درمان این بیماری استفاده می شود  طول موج های خاصی دارد که لامپ های مهتابی این طول موج و قدرت درمانی را ندارند. استفاده ازنور خورشید هم بدلیل سوزاندن پوست لطیف نوزادتوصیه نمی شود.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: