آموزش سلام کردن به کودکان، پیشنهاد یک روش

چگونه سلام کردن را به پسر 7 ساله ام آموزش بدم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: چگونه سلام کردن را به پسر 7 ساله ام آموزش بدم؟
پاسخ از سارا منصفی، روان شناس: 
مادر عزیز این گونه آموزش ها باید از سن پایین تر شروع شوند. همچنین آداب اجتماعی و احترام و ... هم باید از سن پایین تر با کودک کار شود. با این حال دو حالت وجود دارد، یکی این که باید با کودک خود صحبت کنید که هرکس به خانه شما می آید یا شما به خانه آنها می روید برای احترام و ارتباط اجتماعی باید سلام کند. اما سعی کنید تا جایی که ممکن است از داد زدن، تنبه کردن، چشم غره رفتن و ... پرهیز کنید و سعی کنید با ملایمت کودک خود را آگاه کنید که این کار درست نیست. اما یک نکته دیگر می ماند که ممکن است و احتمال دارد کودک شما لج کرده باشد. چرا که اکثر کودکان می دانند که سلام کردن برای ورود به جایی لازم است. شاید کودک شما لج کرده باشد و باید علت لج بازی مشخص شود.