دمر خوابیدن در دوران بارداری، درست است؟

توصیه شده است زنان باردار از خوابیدن به دو سمت پرهیز نمایند ...
توصیه شده است زنان باردار از خوابیدن به دو سمت پرهیز نمایند: خوابیدن به پشت(روی کمر) و خوابیدن به صورت دمر(روی معده).

خوابیدن روی پشت می تواند باعث مشکلاتی در زمینه تنفسی، کمر درد مادر و نیز افزایش فشار خون شود. همچنین نتایج چند پژوهش نشان داده خوابیدن به پشت(روی کمر) می تواند با سقط جنین ویا تولد نوزاد نارس ارتباط مستقیم داشته باشد.

در مورد خوابیدن به صورت دمر در بارداری نیز بیان شده که این مسئله می تواند مشکلاتی را در زمینه هضم غذا در معده ایجاد نماید.