اندازه دهانه رحم در بارداری، چقدر باید باشد؟

دکتر تشخیص عمل سرکلاژ را نداده فقط گفته استراحت کنم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در هجده هفتگی پزشک متخصص و سونوگرافی به من گفته اند که دهانه رحمت 29 میلی است و من خیلی خیلی نگران هستم. با این وضعیت شرایط من چطور می شود؟ دکتر تشخیص عمل سرکلاژ را نداده فقط گفته استراحت کنم.

پاسخ دکتر فتح السادات لاوری قناد متخصص زنان و زایمان:
معمولا میزان دهانه رحم تا 25 میلی طبیعی است. توصیه می شود در حال حاضر استراحت کنید و تا سونوگرافی بعدی صبر کنید تا اگر اندازه آن کوتاه شود، سرکلاژ شوید چراکه برای دهانه رحم زیر 30 میلی نیاز است تا باردیگر سونو انجام شود و اندازه گیری شود. فعلا نیاز به انجام سرکلاژ نیست به همین دلیل است که دکتر شما چیزی در این باره نگفته است.