مدفوع غیر طبیعی نوزاد، علت تا درمان

در مدفوع نوزادم خلط سیاه دیدم آیا ممکن است از قطره آهن باشد که به او می دهم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من ٣٠ ساله هستم. یک نوزاد دختر دارم ٣ ماه و٢٠ روزه دیشب که شکمش کار کرد توی مدفوعش دو تا حالت خلط سیاهی دیدم. چیز خاصیه؟ از سه ماهگی قطره آهن می خوره روزی ١٠ قطره نوع زایمان سزارین و وزن بدو تولد ٢.٦٥٠ بود.

پاسخ از دکتر علی کشتکاری، متخصص اطفال، فوق تخصص گوارش اطفال:
قطره آهن خود باعث سیاه شدن رنگ مدفوع می شود اما نکته اصلی این است که شما دوست گرامی گفته اید که قطره آهن را از سه ماهگی برای نوزادتان استفاده کرده اید. معمول این است که ما برای نوزادی که معمولی به دنیا آمده است و وزن مناسبی داشته است قطره آهن را چهار ماهگی و ماه های بعد از آن تجویز می کنیم مگر اینکه نوزاد شما شرایطی داشته است که پزشکتان تشخیص داده است که زودتر این قطره برایش استفاده شود.اما در مورد سیاهی مدفوع می توانیم با اطمینان زیادی بگوییم که این اثر قطره آهن است.