رشد نوزاد در ده ماهگی، نرمال است؟

آیا وزن نوزادم خوبه؟ مشکل دور سر نداره؟
سوال مخاطب نی‎نی‎‎بان: نوزاد دختر ده ماهه ای دارم با وزن زمان تولد۳۵۰۰ قد۵۰ و دور سر 35. در ده ماهگی وزن ۹۲۰۰ گرم، قد ۷۳ و دور سر ۴۴ آیا مشکل رشد دارد؟ مخصوصا در اندازه دور سر؟

پاسخ دکتر حمید رضوانیان، متخصص کودکان، فوق تخصص نوزادان:
نوزاد شما مادر گرامی رشد خوب و مناسبی داشته است ما در یک سالگی نوزاد انتظار داریم وزن نوزاد حدود ده کیلوگرم، قد او 75 و دور سر او حدود 46، 47 باشد با توجه به این فاکتورها می توان گفت نوزادتان رشد طبیعی و خوبی داشته است و دور سر او نیز اندازه مناسبی دارد، اما باز هم به این نکته توجه داشته باشید که نوزاد باید پارامترهای دیگر رشد مانند گردن گرفتن، خندیدن، رفتار و تعامل با اطرافیان، سینه خیز رفتن و بقیه فاکتورها را داشته باشد . اگر این پارامترها نیز مناسب و در حد قابل قبولی بودند هیچ نیازی به نگرانی وجود ندارد.