روی پا ایستادن نوزاد، چرا نمی‌تواند؟

چند روزی ست مثل قبل روی پاهایش نمی ایستد آیا مشکلی وجود دارد؟
سوال مخاطب نی‎‎نی‎‎بان: پسری شش ماهه دارم که امروز هفدهم واکسن شش ماهگی را زد ولی حین تزریق گریه نکرد و چند روزی ست مثل قبل روی پاهایش نمی ایستد آیا مشکلی وجود دارد؟

پاسخ دکتر اکبر کوشانفر، متخصص اطفال:
مادر عزیز هیچ مشکلی وجود ندارد. قرار نیست بدون کمکی شیرخوار شش ماه بر روی پاهایش باایستد.  رشد و نمو بچه ها قانون ندارد. چهار دست و پا رفتن و یا راه رفتن در بچه ها متفاوت است و فرق دارد. نگران نباشید به تدریج رشد می کنند و یاد می گیرند. این احتمال هم وجود دارد که مرحله چهار دست و پا را تجربه نکند و با کمک وسایل منزل شروع به راه رفتن کند و این مرحله در همه کودکان اتفاق نمی افتد و طبیعی است.