سرگیجه در دوران بارداری، پنج توصیه

هنگامی که مجبورید بایستید، پاهایتان را به طور مکرر تکان دهید تا به برقراری جریان خون کمک شود.
این عارضه ناشی از هورمون هایی در بدن زن است که جریان خون را به بدن جنین افزایش می دهند، اما ممکن است جریان خون به بدن مادر را کاهش دهند.

این توصیه ها می تواند به برطرف شدن این عارضه در بارداری کمک کند:

1▪ سعی کنید برای مدت های طولانی سرپا نایستید. هنگامی که مجبورید بایستید، پاهایتان را به طور مکرر تکان دهید تا به برقراری جریان خون کمک شود.

2 دمای بدن تان را خنک نگهدارید. از حمام و دوش بسیار داغ پرهیز کنید.

3▪ برای مدت طولانی گرسنه نمانید.

4▪ لباس های شل و آزاد بپوشید؛ لباس های خیلی تنگ جریان خون را کاهش می دهد.

5▪ از دکترتان درباره سایر عواملی که می توانند باعث سیاهی رفتن چشم ها شوند، سوال کنید. در برخی از زنان، به پشت دراز کشیدن ممکن است در جریان خون ایجاد اشکال کند، زیرا وزن جنین بر روی برخی از رگ های خونی فشار وارد می آورد.