رشد خلاقیت در کودکان، تاثیر محیط خانواده

کودکان خلاق اغلب برای هر یک از وسایل بازی خود موارد استفاده متفاوتی پیدا کرده و از وسیله‌ای به سراغ وسیله‌ دیگر می روند.
رشد و خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آن‌ها خواهد داشت، از این رو اسباب بازی هر چه ساده‌تر باشد، کودک نقش بیشتری در بازی ایفا می کند.

 اعظم ذوالفقاری روان شناس اظهار داشت: بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان و مهم‌ترین و اساسی ترین فعالیت کودک به شمار می رود که در عین سرگرم کردن کودک کارکردهای مهم دیگری را داراست که هر یک از این کارکردها به جنبه‌ای از زندگی کودک مربوط می شود و او را برای ورود به زندگی آماده می سازد.

ذوالفقاری عنوان کرد: والدین نباید تعیین کننده‌ نوع و شیوه‌ بازی باشند بلکه بهتر است شرایط سالم بازی را فراهم و خود نیز به عنوان همبازی در آن بازی شرکت کنند و اجازه دهند تا کودک با قدرت خلاقیت خود بازی کند.

وی افزود: کودکان خلاق اغلب برای هر یک از وسایل بازی خود موارد استفاده متفاوتی پیدا کرده و از وسیله‌ای به سراغ وسیله‌ دیگر می روند و از ‌آن به انواع مختلف استفاده می کنند.

این روان شناس در پایان گفت: خانواده یکی از عوامل بسیار مهم در رشد پرورش کودکان محسوب می شوند و نقش مهمی در خلاقیت‌های کودکان دارند، کودک حساس‌ترین مراحل رشد خلاقیت را در محیط خانه سپری می کند. به همین دلیل محیط مناسب خانوادگی بهترین مکان برای رشد، شکوفایی و خلاقیت کودکان است.