محاسبه زمان تخمک گذاری، چگونه باشد بهتره؟

اگر دقیقا در روز تخمک گذاری از کیت تخمک گذاری استفاده کنیم تست چه علامتی شون می ده؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: اگر دقیقا در روز تخمک گذاری از کیت تخمک گذاری استفاده کنیم تست چه علامتی شون می ده؟

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا و اینجا بخوانید.