چین های پای نوزاد، عوارض پوشک بچه ست؟

جای کش پوشک داخل رانهای دختر سه ماهه ام چین عمیق انداخته.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر ۳ ماهه ام. کش پوشک داخل رانهایش چین عمیق انداخته. با اینکه هیچوقت پوشک کوچک براش نبستم. دلیلش چیه؟ چه کنم این چین ها خوب شوند؟

پاسخ از دکتر علی کشتکاری، متخصص اطفال، فوق تخصص گوارش اطفال:
پوشک در موارد کمی ممکن است باعث ایجاد جوش های ریزی روی بدن نوزاد شود. در این موارد بهتر است زودتر از حد معمول پوشک نوزاد را باز کنید یا جز در موارد خاص او را پوشک نکنید و پماد و داروهایی نیز وجود دارند که بتوانید برای برطرف کردن این مشکل انجام دهید. اما در این مورد که می گویید باعث ایجاد خط شد است بهتر است از نزدیک توسط پزشک مورد معاینه قرار بگیرد تا مشخص شود چه مشکلی وجود دارد و بتوانند درمان مناسب را پیشنهاد دهند.