بارداری با بتای کم، ممکنه؟

بتا 16 شد شانس دارم برای بارداری؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من 21سالمه. چهار ماهه قصد بارداری دارم. آخرین باری که پریودم شدم 21فروردین بوده و 12 خرداد آزمایش بارداری دادم. بتا 16 شد شانس دارم برای بارداری؟

پاسخ دکتر نسرین نصیرزاده، متخصص زنان و زایمان:
تشخیص بارداری از روی عدد بتا بستگی به رنج آزمایشگاهی دارد که در آن آزمایش داده اید و این که از چه روشی استفاده می کنند. اما به طور کلی اگر عدد بتا زیر ۱۰ باشد، بارداری منتفی است، اگر بین ۱۰ تا ۵۰ باشد، فرد مشکوک به بارداری است. اما اگر بالای ۵۰ باشد، بارداری مثبت است.