شیر خوردن نوزادان، ده بار در شب!

نوزادم در طول شب بیش از 10 بار برای شیر خوردن از من بیدار می شود. در حالی که قبل خواب با غذا سیرش می کنم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسری 15 ماهه دارم با رشد عالی. در طول شب بیش از 10 بار برای شیر خوردن از من بیدار می شود. در حالی که قبل خواب با غذا سیرش می کنم. پوشکش خشک است لباسش مناسب و من تمام وقت کنارش هستم و تنهایش نمی گذارم. چرا این قدر بیدار می شود؟ واقعا بی خوابی و کم خوابی خسته ام کرده.

پاسخ دکتر قاسم شمس الدینی، متخصص اطفال:
می توانید وعده غذایی نوزاد را دقیقا قبل از خواب او بدهید و یک قاشق روغن مایع نیز به آن اضافه کنید اگر غذای نوزاد چرب باشد امکان بیدار شدن نوزاد بسیار کم می شود. اگر این مساله نیز کمک زیادی نکرد در حال حاضر نمی توان کار خاصی انجام داد و مجبورید صبوری کنید. داروهایی خواب آور نیز به هیچ وجه برای نوزاد استفاده نکنید.