زمان تخمک گذاری زنان کی است؟

آیا امکان تخمک گذاری بلافاصله بعد از عادت ماهانه هست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا امکان تخمک گذاری بلافاصله بعد از عادت ماهانه هست؟

پاسخ دکتر رقیه شمسایی، متخصص زنان و زایمان:
خیر تا جایی که علم پزشکی تاکنون به ما می گوید تخمک گذاری بلافاصله بعد از پریود انجام نمی گیرد. تخمک گذاری به طور معمول از دوازدهم تا شانزدهم هر سیکل انجام می گیرد اگر به دنبال مشخص شدن روزهای تخمک گذاری هستید.