اختلاف سن جنین با سونوگرافی، دلیلش چیه؟

تاریخ آخرین پریودی من ۴ آذر بوده خودم که می شمارم الان باید در هفته ۳۳ بارداری باشم اما سونو تاریخ بارداری مرا ۳۱هفته حساب می کند.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: تاریخ آخرین پریودی من ۴ آذر بوده خودم که می شمارم الان باید در هفته ۳۳ بارداری باشم اما سونو تاریخ بارداری مرا ۳۱هفته حساب می کند در حالی که سیکل پریودی من ۴روزه بوده آیا تاریخ سونو برای مدت بارداری من اشتباه ست؟ در ضمن در سونوی ان تی اختلاف مدت بارداریم با شمارش هفته براساس تاریخ پریودی فقط ۳روز کمتر بوده اما الان این اختلاف به ۲هفته رسیده. چرا؟

پاسخ دکتر مهدیه السادات مصطفوی، متخصص زنان و زایمان:
ممکن است اشتباه سونوگرافی باشد یا اینکه رشد جنین کم شده است بهتر است برای اطمینان سونوگرافی کنترل انجام دهید اگر در سونوگرافی کنترل باز هم از سن واقعی عقب ماند یعن اگر به جای 33 هفتگی آن را کمتر نشان داد بهتر است سونوگرافی دافلر یا رشد جنین را انجام دهید.