سونوگرافی در دوران بارداری، چند هفتگی؟

من هفته هشتم بارداری هستم. ماما اولین سونو برای چهار ماهگی نوشته. آیا نیازه زودتر برم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من هفته هشتم بارداری هستم. ماما اولین سونو برای چهار ماهگی نوشته. آیا نیازه زودتر برم؟ ماما گفت نیاز نیست.

پاسخ زهره حاجی واحدی، کارشاس مامایی:
اگر تا به الان سونوگرافی نشده ای، الان بهترین زمان برای انجام است. این سونوگرافی جهت معاینه قلب جنین، کندی و قوی بودن ضربان قلب و شرایط کلی جنین مفید است. سونوگرافی که ماما برای چهارماهگی شما داده است، غربالگری است. اما قبل از آن، انجام سونو در ماه فعلیتان مفید است.