آی یو آی برای بارداری، روش محاسبه زمان دقیق

روز١١قاعدگی فولیکول ١٥ و ١٢داشتم با آندومترA/6. آمپول hmg تزریق کردم روز 15 آی یو آی انجام دادم. آیا مشکلی نداشته؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: روز١١قاعدگی فولیکول ١٥ و ١٢داشتم با آندومترA/6  و بعد از آن آمپول hmg تزریق کردم روز 15 آی یو آی انجام دادم. آیا وضعیتم مناسب بود برای آی یو آی؟

پاسخ زهره حاجی واحدی، کارشاس مامایی:
سایز فولیکول شما کم است. سایز مناسب جهت بارداری از 18 تا 22 است. اما با تزریق اچ ام جی کمک می شود تا افزایش سایز با سرعت بیشتری انجام شود.  شرایط فعلی شما نرمال است و تشخیص پزشکتان برای انجام آی یو آی به موقع و مناسب بوده است.