روشهای جلوگیری از بارداری، کدامها مورد اعتمادند؟

این روش چندان قابل اعتماد نیست و احتمال بارداری ناخواسته در این روش بین ۸ تا ۴۰ درصد است.
نزدیکی منقطع یکی از روش های طبیعی جلوگیری از بارداری است.

در این روش که روش عقب نشینی یا سنتی هم گفته میشود، مرد هنگامی که احساس میکند زمان انزال فرا رسیده است، آلت خود را از مهبل زن خارج میکشد تا منی خارج شده از آلت، وارد مهبل و رحم نشود.

این روش چندان قابل اعتماد نیست و احتمال بارداری ناخواسته در این روش بین ۸ تا ۴۰ درصد است. همچنین نیمی از مردان قادر به کنترل خود نبوده و یا کنترل با تاخیر صورت میگیرد، در نتیجه بیشترین تعداد حاملگی های ناخواسته، بدنبال استفاده از این روش ملاحظه میگردد. در ابتدای ازدواج که تجربه کافی در این زمینه وجود ندارد، استفاده از این روش مناسب نیست.

استفاده طولانی از این روش، اثر سوء بر روی اعصاب و پروستات آقایان بجای میگذارد و برای خانم ها نیز چندان خوشایند نیست، زیرا ریخته شدن مایع در داخل مهبل سبب میشود که زن زودتر ارضا شود.
منبع: سلامت نیوز