کم کاری تیروئید در کودکان، نشانه‌هایش چیست؟

دخترم 15ماهشه وزن تولد 4کیلو و قد 53 وزن فعلی10.900 و قد 78 است. آیا قد وزنش مناسبه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم 15ماهشه وزن تولد 4کیلو و قد 53 وزن فعلی10.900 و قد 78 است. آیا قد وزنش مناسبه؟

پاسخ محمد حسن خسروی فارسانی، متخصص اطفال:
با توجه به عقب تر بودن نموداری قد نسبت به وزن کودکتان، لذا حتما با مراجعه به پزشک باید آزمایش مخصوص از نظر کم کاری تیروئید گرفته شود. تا اگر کم کاری تیروئید عامل این مشکل هست، زودتر درمان شود.