تفاوت های ژنتیکی زن و مرد، چه تاثیری بر فرزند دارد؟

ازدواج های فامیلی موجب افزایش ریسک بیماری های ژنتیکی می شوند.
طبق یک مطالعه جدید هرچقدر پدر و مادر از لحاظ ژنتیکی تفاوت بیشتری با یکدیگر داشته باشند بچه های آنها قد بلندتر و باهوش تر خواهند بود.

تاثیر مثبت تفاوت ژنتیکی والدین
در این مطالعه که توسط محققان بین المللی بر روی ۳۵۰ هزار نفر انجام شده است، تاثیر مثبت تفاوت ژنتیکی والدین بر روی قد و هوش و کارکرد ریه افراد اثبات شد ولی مشخص گردید که این تفاوت تاثیری بر روی فشار خون، میزان کلسترول و وزن ندارد.
 
محققان می گویند تاثیر انتخاب طبیعی در روند تکامل موجب شده که عوامل تاثیرگذار بر روی بهبود کدهای ژنتیکی بیشتر بر روی خصوصیاتی اثر کنند که تا سن باروری خود را نشان می دهند یعنی قد و هوش که هرچه بهتر باشند احتمال بقای موجود بیشتر می شود.

به گفته محققان بطور مثال ازدواج دخترعمو و پسرعمو می تواند حدود یک سانتیمتر از قد فرزند آنها را کم کند. از مدت ها قبل مشخص شده است که ازدواج های فامیلی موجب افزایش ریسک بیماری های ژنتیکی می شوند.
 
محققان این مطالعه، اطلاعات ژنتیکی و سلامت هزاران نفر از افراد را در مناطق شهری و روستایی سراسر جهان مورد ارزیابی قرار دادند.