فواید ادرار بعد از انزال، حقیقت دارد؟

آیا این موضوع درسته که مقداری منی توی مجرای مرد میمونه و یا باید با ادرار دفع بشه یا باید 10 دقیقه صبر کرد و بعد دوباره رابطه داشت؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:راجع به درستی یا غلط بودن یه شایعه بپرسم. آیا این موضوع درسته که مقداری منی توی مجرای مرد میمونه و یا باید با ادرار دفع بشه یا باید 10 دقیقه صبر کرد و بعد دوباره رابطه داشت؟اگر درست است بهترین راهکار چیست؟
 
دوست عزیز این حرف ارزش ندارد، ادرار کردن بعد از نزدیکی برای خانم حایز اهمیت است. این کار باید بلافاصله بعد از نزدیکی انجام شود تا عفونت هایی که ممکن است وارد دستگاه تناسلی  شده باشد، خارج شود.