انواع ارتباط در زندگی زناشویی، تاثیر مشاوره

ایران برای گذر از آسیب های اجتماعی با پذیرش آمار بالای طلاق به عنوان واقعیتی تلخ باید در صدد کاهش حداقلی آن برآید.
مراکز مشاوره قبل از طلاق باید با تمهیدات درست و استفاده از نیروی کار توانمند ایجاد شوند.

امیر لطفی حقیقت اظهار داشت: ایران برای گذر از آسیب های اجتماعی با پذیرش آمار بالای طلاق به عنوان واقعیتی تلخ باید در صدد کاهش حداقلی آن برآید.

وی با تأکید بر اینکه طبق ماده 16 قانون حمایت از خانواده ها ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه های خانواده نیاز است، تصریح کرد: مشورت و مشاوره با افراد ذی صلاح از شروع زندگی هر فرد تا پایان عمر او جزئی جدا نشدنی از اوست. ولی تصمیم هیجانی برای طلاق و دلزدگی از زندگی مشترک خواهان مشاوره و خانواده درمانی سازنده است.

لطفی حقیقت گفت: باید با  ایجاد ظرفیت لازم ضمن تحت پوشش  قرار دادن  تمامی خانواده  ها از نیروی کار توانمند استفاده کنیم و تمهیدات لازم به درستی، سنجیده شود.

وی افزود: قانون گذار با ایجاد طرح مشاوره قبل از طلاق بهترین فرصت را برای بازسازی مجدد زندگی مشترک ایجاد کرده و اگر التزام عملی داشته باشد پازل زندگی به راحتی بازسازی می شود.

این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: ایجاد زیر ساخت تخصصی در مشاوره قبل از طلاق می تواند زندگی جدید را به افراد ببخشد و از مشکلات طلاق مانند تبعات روحی و جسمانی زن و مرد، مشکلات مالی زن و مشکلات هویتی فرزندان طلاق تا حدی کاسته شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران