از کجا بفهمیم پسری قصد ازدواج دارد یا نه؟

یکی از نکاتی که در برخورد با شخصی که قصد ازدواج با شما را داشته و باید دقت شود...
بهتر است در ازدواج با عشق ها و هوس های گذرا قدری تامل کنید و در این مورد بیشتر فکر کنید و تصمیم به تشکیل زندگی مشترک به این خاطر نگیرید چون ازدواج بدون پایه و اساسی خواهد بود و ممکن است با شکست مواجه شوید.

قصد ازدواج
محمدرضا نظامی روانشناس خانواده عنوان کرد: یکی از نکاتی که در برخورد با شخصی که قصد ازدواج با شما را داشته و باید دقت شود این است که خواستگارتان هر چه سریع‌تر شما را به خانواده‌اش معرفی و موضوع را با آنها در میان گذارد.اگر بعد از گذشت چند ماه از رابطه شما هنوز آن را در خانواده‌اش‌ علنی نکرده و به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌اندازد نشانه عدم مسئولیت پذیری‌ و تصمیم جدی او برای ازدواج است.هرگز جذابی، خوش مشربی، زیبایی‌ خوش تیپی و گذراندن اوقات خوش را در خواستگار خود دلیلی بر خوب و بی نقص بودن او ندانسته بلکه این موارد نمونه‌هایی  از یک احساس و هیجان زودگذر بوده و برای تصمیم گیری‌ در امر مهم ازدواج نباید تسلیم موارد ظاهری فرد شویم.این روانشناس در پایان خاطر نشان کرد:  شخصی که برای ازدواج انتخاب شده فردی باید باشد که از او قوت قلب گرفته و پشتیبان شما در مراحل مختلف زندگی  و در شرایط  سخت بوده نه اینکه از ابتدا به بهانه‌های بی ارزش شما را از خانواده و دوستان خود مخفی کرده است.
منبع: سلام دکتر