شلی مدفوع نوزاد، مشکل چیست؟

فرق بین اسهال واینکه مدفوع نوزادان شل است ومشکلی نداره چیست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: فرق بین اسهال واینکه مدفوع نوزادان شل است ومشکلی نداره چیست؟
 
پاسخ دکتر محمدرضا بلورساز، متخصص اطفال، فوق تخصص عفونی اطفال:
مادر عزیز اسهال زمانی است که مدفوع شدیدا آبکی و شل است، همچنین همراه با اسهال نوزاد دل درد و تب دارد. همچنین افزایش وزن مناسبی هم ندارد.