شیر خوردن نوزاد در خواب، ساعتی یک بار!

می تونم بهش غذا دادن و شروع کنم. فقط شیرخودمو می خوره.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم 5 ماهشه 4 ماهگی که برای وزنگیری بردمش 7800 بود ولی ساعتی یکبار از خواب بیدار می شه و شیر می خوره. قبلن اینحوری نبود بدلیل کمبود شیرمه یا نه؟ می تونم بهش غذا دادن و شروع کنم. فقط شیرخودمو می خوره.
 
پاسخ دکتر رضا رئیس کرمی،متخصص کودکان و نوزادان:
 دوست عزیز میزان کمبود شیر را وزن بچه تعیین می کند. اگر وزن بچه مناسب است جای نگرانی نیست. بهترین ملاک برای تعیین شیر بچه رشد وزنی او است.