داروی ضد افسردگی سرترالین، تاثیر بر رابطه زناشویی

میل جنسی خوبی داشتم. اما الان اصلا علاقه و میلی ندارم. به خاطر استرس سرترالین مصرف می کنم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: خانمی 35 ساله هستم که 15 سال پیش ازدواج کردم تا 5 سال پیش میل جنسی خوبی داشتم. اما الان اصلا علاقه و میلی ندارم. در ضمن به خاطر استرس سرترالین مصرف می کنم و تیروئید کم کار هم دارم.
 
پاسخ دکتر پرویز رزاقی، روانشناس خانواده و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس:
کم شدن میل جنسی شما ممکن است به دلیل مصرف سرترالین باشد. چرا که داروهای ضدافسردگی معمولا میل جنسی را کاهش می دهد. ضمن این که سرترالین به دلیل افسردگی برای شما تجویز شده است نه استرس. همچنین کم کاری تیروئید هم به تایید افسردگی و هم کم شدن میل جنسی کمک می کند. اگر این موضوع به تنش در داخل خانه منجر می شود باید تمرین کنید تا به سمت یک رابطه جنسی خوب پیش بروید. به جای این که میل جنسی را ایجاد کنید، رفتارهای جنسی و عوامل تحریک کننده را ایجاد کنید. با همسرتان بیشتر باید معاشقه یا عشق بازی را در پیش بگیرید تا خود رابطه جنسی را نه حتما در معاشقه، بلکه برای لذت بخش بودن اتفاق بیفتد. عوامل های افزایش میل جنسی را در خود شناسایی کنید و آن عوامل ها را در خودتان اجرا کنید و به آن ها پاسخ مثبت بدهید. مدام با خودتان نگویید که من میل جنسی ندارم. افکارتان را مثبت کنید و بگویید می توانم رابطه خوبی داشته باشم. از طرفی همسر هم نقش خیلی مهمی در این مسئله دارد. بدعملکردی و رفتارهای بد جنسی همسرتان ممکن است میل جنسی شما را کم کند. ممکن است مشکل از عدم رضایتمندی یا عدم ارگاسم در ایشان باشد. شما باید این عوامل را شناسایی و برطرفش کنید تا میل جنسی شما برگردد.