نحوه خوابیدن نوزاد، مراقب باشید

نوزاد من ۳ ماه دارد و وقتی درازش میکنم سر و کمرش را به جلو بلند می کند و دوست دارد بلند شود وقتی هم خواب است رو پهلو همش صورتش را به بالش میزند.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:نوزاد من ۳ ماه دارد و وقتی درازش میکنم سر و کمرش را به جلو بلند می کند و دوست دارد بلند شود وقتی هم خواب است رو پهلو همش صورتش را به بالش میزند جوری که بخواهد روی‌ صورتش بخوابد دلیل این کارهایش چیست؟ وزن تولد۲۳۰۰وزن فعلی۴/۵۰۰

پاسخ دکتر رضا رئیس کرمی، متخصص نوزادان و کودکان:
دوست عزیز، به هیچ عنوان نباید اجازه بدهید نوزاد به صورت دمر سرش را روی بالشت بگذارد، خطراتی به همراه دارد. نوزاد باید یا به پشت بخوابد یا به پهلوی چپ یا راست. اما به خودی خود سر و کمرش را به جلو بلند می کند ایراد ندارد.