جوش صورت نوزاد، نگرانی مادرانه

ممکنه جوش صورت نوزاد از زردی یا از گرما باشه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا ممکنه که جوش صورت نوزاد از زردی یا از گرما باشه؟

پاسخ دکتر سعیده فراتی، متخصص اطفال:
جوش صورت نوزاد تقریبا طبیعی است و یک سری از بچه ها دارند و خود به خود برطرف می شود. اما در صورت تداوم آن به پزشک متخصص مراجعه کنید.