نوزاد در هفته چهارم، اولین لبخند!/ ویدئو

هفته چهارم شباهت بسیاری به هفته سوم دارد و کوچولوی شما برنامه زمانی خود را تنظیم کرده است.
هفته چهارم شباهت بسیاری به هفته سوم دارد و کوچولوی شما برنامه زمانی خود را تنظیم کرده است. و یا زمانی که گرسنه است، نیاز به تغییر پوشک و یا خواب دارد، با گریه به شما اطلاع می دهد.