درمان بیش فعالی در کودکان، انتقاد والدین مخربه؟

مطالعه جدیدی بیان می‌کند که انتقاد مداوم از جانب والدین از احتمال کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نقص‌توجه (ADHD) در هنگام ورود آنها به دوره نوجوانی می‌کاهد.
 مطالعه جدیدی بیان می‌کند که انتقاد مداوم از جانب والدین از احتمال کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نقص‌توجه (ADHD) در هنگام ورود آنها به دوره نوجوانی می‌کاهد.
در بسیاری از موارد، با افزایش سن کودکان علائم ADHD کاهش پیدا می‌کند. اما این قضیه در تمام موارد صادق نیست. و یافته‌های مطالعه جدید نشان می‌دهد که نکوهش والدین ممکن است در این مورد یک عامل باشد.
محققان جهت انجام این مطالعه به مدت سه سال به پیگیری ۳۸۸ کودک مبتلا به ADHD و خانواده‌های آنها پرداختند. سطح نکوهش از جانب والدین در دو نوبت جدا با فاصله یک سال مورد ارزیابی قرار گرفت.
برای مشخص کردن سطح نکوهش والدین، محققان از والدین خواستند تا راجع به رابطه خود با کودک صحبت کنند. آنگاه متخصصان با شمردن تعداد گزاره‌های منفی و تندی که والدین راجع به کودک به کار می‌بردند، سطح نکوهش آنها را ارزیابی کردند.
نکوهش مداوم پدر و مادرها با تداوم علائم ADHD کودکان در سنین نوجوانی ارتباط داده شد.
این مطالعه در روز هشتم فوریه در ژورنال روان‌شناسی ناهنجار منتشر شد
منبع: سلامانه