12931
کد: 144367
07 شهريور 1396 - 17:08
از نوزادی تا نوپایی حدود 12 ماه طول می کشد. نوزاد با سرعت زیادی رشد می کند و هر ماه تغییرات زیادی می کند.
از نوزادی تا نوپایی حدود 12 ماه طول می کشد. نوزاد با سرعت زیادی رشد می کند و هر ماه تغییرات زیادی می کند. والدین همیشه منتظر حرکت بعدی نوزاد هستند.
در 12 ماه رشد نوزاد پیشرفت شگرفی در چهار دست و پا رفتن، دندان در آوردن و حرف زدن او مشاهده می کنید. اگر نوزاد یکی از مهارت ها را زودتر یاد بگیرد مهارت بعدی را دیرتر می آموزد. در این مقاله به آن چه در یک سال برای نوزاد اتفاق می افتد اشاره شده است.

رشد ماهانه نوزاد
نوزاد یک ماهه
نوزاد به سرعت رشد می کند.
ارتباط چشمی برقرار می کند.
برای کمک خواستن گریه می کند.
به صداها و بوهای پدر و مادر واکنش نشان می دهد.
نوزاد دو ماهه
نوزاد چاق تر می شود.
می آموزد لبخند بزند و چهره ها را نگاه کند.
بیشتر بر روی انسان ها تمرکز می کند تا اشیاء.
در مقابل صداهای دیگر از خود صدای کودکانه در می آورد.
عصبانیتش را نشان می دهد.
نوزاد سه ماهه
در رفتارهای نوزاد الگوی خاصی مشاهده می کنید.
هنگامی که لبخند می زنید او نیز لبخند می زند؛ لبخند او همراه با بلند کردن دست ها و تکان دادن پاها می باشد.
با خندیدن یا صدا در آوردن توجه شما را جلب می کند.
سعی می کند حرکات صورت و حرکات بدن شما را تقلید کند.
نوزاد چهارماهه
هنگامی که بر روی شکم خوابیده است به بازوها فشار می آورد.
به اشیاء چنگ می زند تا آن ها را بگیرد.
با صدای بلند می خندد.
از بازی کردن لذت می برد و هنگامی که بازی تمام می شود گریه می کند.
نوزاد پنج ماهه
شروع می کند به غلت زدن.
یاد می گیرد اشیاء را از یک دست به دست دیگر بدهد.
اگر پدر یا مادر را نبیند گریه می کند.
دوست دارد در طول غذا خوردن بازی کند.
حباب هایی با آب دهان درست می کند.
نوزاد شش ماهه
در هر دو سمت می چرخد.
صداهای بیشتری تولید می کند.
دوست دارد فعال تر باشد.
برای دست یافتن به اشیاء به آن ها چنگ می زند.
نوزاد هفت ماهه
شروع به چهار دست و پا می کند.
می آموزد از انگشتان استفاده کند.
دوست دارد در محیط های عمومی باشد.
عصبانیت را با شدت نشان می دهد.
صداهای والدین را تقلید می کند.
نوزاد هشت ماهه
بدون کمک می نشیند.
سعی می کند دست بزند.
هنگامی که اسمش را صدا می زنید واکنش نشان می دهد.
از غریبه ها خجالت می کشد یا نگران می شود.
نوزاد نه ماهه
سعی می کند از پله ها بالا برود.
سعی می کند ادای بقیه را در بیاورد.
از بازی کردن با والدین لذت می برد.
نوزاد ده ماهه
سعی می کند بایستد.
به دست زدن واکنش نشان می دهد.
حالت های خوشحالی، ناراحتی و عصبانیت را نشان می دهد.
اسباب بازی ها را به هم می ریزد و دوباره مرتب می کند.
عزت نفس پیدا می کند.
نوزاد یازده ماهه
اجازه نمی دهد کتاب یا روزنامه بخوانید.
سعی می کند ماما، بابا بگوید.
حمام کردن را دوست دارد.
مشارکت و همکاری نمی کند.
نوزاد دوازده ماهه
بدون کمک می ایستد و قدم های اول را بر می دارد.
سعی می کند 2 تا 3 کلمه حرف بزند.
در هنگام لباس پوشاندن به شما کمک می کند.
حس شوخ طبعی اش رشد می کند.
کج خلقی نشان می دهد.
فرزند شما در یک سال اول پیشرفت جالبی دارد. او حدود سه برابر وزن زمان تولد را دارد. سعی کنید مراحل رشد فرزندتان را ببینید و به یاد داشته باشید هر فرزندی سرعت رشد خاص خود را دارد.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: