3915
کد: 144536
17 اسفند 1396 - 15:43
مصرف مکمل کلسیم در دوران بارداری می‌تواند مستقل از طول مدت بارداری، وزن هنگام تولد را افزایش دهد.
مصرف مکمل کلسیم در دوران بارداری می‌تواند مستقل از طول مدت بارداری، وزن هنگام تولد را افزایش دهد. نتایج پژوهش ابوالقاسم جزایری، استاد گروه تغذیه و بیوشیمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکاران وی با عنوان «تاثیر مکمل کلسیم در دوران بارداری به وزن هنگام تولد» نشان می‌دهد: مصرف روزانه یک گرم مکمل کلسیم توسط زنان باردار سالم در سه ماهه سوم بارداری موجب افزایش وزن نوزاد می‌شود. در این مطالعه 68 زن باردار سالم از هفته 20 تا28 بارداری وارد مطالعه شدند و بصورت تصادفی در یکی از دو گروه مکمل کلسیم (33نفر) و دارونما (35نفر) قرار گرفتند. فشار خون، وزن قد و نمایه توده بدنی (BMI) در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد: هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر سن، تعداد، زایمان قبلی، قد، وزن و فشار خون با دریافت کلسیم غذایی وجود ندارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مصرف مکمل کلسیم بر اندازه‌های قد و دور سر هنگام تولد نوزاد تاثیری نداشته اما میانگین وزن هنگام تولد در گروه مکمل کلسیم (3241گرم) بیشتر از گروه دارونما (3011 گرم) بوده است.
منبع: ایسنا
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: