تغییر شکل سر نوزاد، درست می‌شود؟

پسر سه ماهه من هنگام خواب همیشه به یک سمت میخوابد و شکل سر او کشیده شده است آیا به مرور زمان شکل سرش گرد خواهد شد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسر سه ماهه من هنگام خواب همیشه به یک سمت میخوابد و شکل سر او کشیده شده است آیا به مرور زمان شکل سرش گرد خواهد شد؟
 
پاسخ دکتر سید محمد خاتمی، متخصص اطفال:
نه دوست عزیز خود به خود تغییری حاصل نخواهد شد. باید کودکتان را هنگام خواب به جهات مختف بخابانید تا تغییر شکلی دیده شود.