لرزش پای نوزاد، هنگام شیر خوردن

دختر من نه ماهه است و گاهی اوقات در هنگام شیرخوردن که به خواب میرود بعد از چند لحظه درحد چند ثانیه پایش میلرزد اما به شیر خوردنش ادامه میدهد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر من نه ماهه است و گاهی اوقات در هنگام شیرخوردن که به خواب میرود بعد از چند لحظه درحد چند ثانیه پایش میلرزد اما به شیر خوردنش ادامه میدهد و در خواب پرش های کوچک پا و دست دارد این اتفاق فقط در خواب است و در بیداری هیچ لرزش یا پرشی ندارد و من نمی توانم در آن لحظه پایش را بگیرم که ببینم با گرفتن قطع می شود یا نه چون خیلی سریع اتفاق میفتد و زمانش کم است ایا تشنج است؟
 
پاسخ دکتر علی اصغر حلیمی، متخصص اطفال:
دوست عزیز ممکن است مربوط به تشنج و یا لرزش ساده باشد. لازم است که یک نوار مغزی ازش گرفته شود و یک آزمایش کلسیم انجام شود.