کمبود وزن نوزاد، عامل مردن است؟

سالانه حدود یک میلیون و 500 هزار بارداری در کشور رخ می دهد که با توجه به اینکه تعدادی از بارداری ها دوقلوزایی است می توان تعداد بارداری را در عدد 1.2 ضرب کرد تا تعداد متولدان هر سال به دست آید.
 معاون بهداشت وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: میزان مرگ های نوزادی در کشور کاهش یافته است اما کم وزنی و تولد زودهنگام همچنان دو علت اصلی مرگ نوزادان است که 70 درصد این مرگ ها را رقم می زنند.
علیرضا رئیسی افزود: میزان مرگ نوزادان در بدو تولد به طور مستمر در سال های اخیر رو به کاهش بوده است و در چهار سال گذشته نیز از 11.5 در صد هزار تولد زنده به 9.5 در هزار تولد زنده کاهش یافته است که پیشرفت قابل ملاحظه ای برای یک دوره چهارساله است.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که کم وزنی شدید مهمترین علت مرگ نوزادان در بدو تولد است،منظور از کم وزنی شدید، تولد نوزاد با وزن کمتر از 1500 گرم است و واقعا زنده نگهداشتن این نوزادان کار بسیار دشواری است.
معاون وزیر بهداشت گفت: آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که حدود 40 درصد علت مرگ نوزادان در بدو تولد کم وزنی شدید است.
رئیسی افزود: دومین علت مرگ نوزادان در ایران تولد زودهنگام است. حدود 30 درصد مرگ نوزادان در ایران به علت تولد زودهنگام رخ می دهد و سومین علت مرگ نوزادی در ایران نیز مشکلات و نواقص ژنتیکی و سرشتی است که بین 15 تا 20 درصد موارد مرگ نوزادی را باعث می شود.
وی گفت: سالانه حدود یک میلیون و 500 هزار بارداری در کشور رخ می دهد که با توجه به اینکه تعدادی از بارداری ها دوقلوزایی است می توان تعداد بارداری را در عدد 1.2 ضرب کرد تا تعداد متولدان هر سال به دست آید بنابراین هر سال حدود یک میلیون و 700 هزار تولد در کشور رخ می دهد که متأسفانه تعدادی از آنان به علت کم وزنی شدید، تولد زودهنگام یا مشکلات ژنتیکی زنده نمی مانند.
منبع: سلامانه