1176
کد: 155826
27 مهر 1396 - 21:48
نام گذاری نوزادان دوقلو هم مانند سایر جوانب بزرگ کردن شان پیچیده تر از انتخاب نام برای یک کودک است.
نام گذاری نوزادان دوقلو هم مانند سایر جوانب بزرگ کردن شان پیچیده تر از انتخاب نام برای یک کودک است. اگر پیش از به دنیا آمدن شان بدانید که دو فرزند خواهید داشت همه نوع ترکیب اسمی به ذهن تان می رسد.
به دقت به نام هایی که بر فرزندان تان می گذارید فکر کنید. نام دومی را فقط به این دلیل که به نام اولی بیاید انتخاب نکنید. نام، ما را از بقیه مردم جدا می کند و هویت منحصر به فرد ما را مشخص می سازد. نام هر یک از کودکان دوقلو او را از کودک دیگر که غالبا نیمه دوم او به شمار می آید متمایز می سازد. ما اغلب دوست داریم بدانیم که نام را خاص خودمان انتخاب کرده اند و برای والدین مان معنایی داشته است. هنگام تصمیم گیری برای نام گذاری دوقلوها به نکات زیر توجه کنید:
شاید در ابتدا جالب به نظر برسد که نام فرزندان تان را «جفتی» بگذارید اما ممکن است نام دوقلوها باعث شود مردم آن ها را نه دو نفر، بلکه یک واحد ببینند. نام های جفتی مانعی بر سر راه فردیت هستند. علاوه بر این به علت شباهت فراوان با هم اشتباه می شوند. فقط تصور کنید که چند بار قرار است در طول عمرتان بشنوید «کی؟ من؟» یا «فکر کردم با اون کار داشتی نه با من!»
برای دوستان، اقوام و آموزگاران دشوار است که به یاد بسپارند نام هر یک از دوقلوها چیست، به ویژه اگر نام ها هم قافیه باشند یا آهنگ شان یکی باشد. این موضوع حتی در مورد دوقلوهای همزاد هم رخ می دهد.
گذاشتن شکل های مذکر و مونث یک نام برای دوقلوهای دختر و پسر هم باعث می شود دیگران آن ها را به چشم یک واحد نگاه کنند.
به سایر دسته بندی های نام ها هم توجه کنید. اگر نام های قومی، باب روز، مشترک بین دختر و پسر و مشخص کننده جنسیت را برای یکی از کودکان می گذارید شاید بهتر باشد برای دیگری هم بگذارید.
انتخاب نام افرادی که برای تان عزیزند مانند پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بر دوقلوها به این شرط کار خوبی است که از هر دو نام خوش تان بیاید. نباید یکی را از این قاعده مستثنی کنید.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: